NARAKA: BLADEPOINT Banned Players List

Dear players,

NARAKA: BLADEPOINT is committed to creating a fair and healthy competitive environment. We have not only used new anti-cheat technologies, but also established special cheat-reporting reward activities to encourage those players who defend the fairness with us. From now on, players who make outstanding contributions to reporting cheats will get the Legendary spear skin ‘Righteous Polearm’.

More details:

1. Players who successfully reported 1 time will get [Immortal Treasure] X1;

2. Players who successfully report 10 times with low misreport rate will get [Immortal Treasure] X10 (In order to ensure the efficiency of detecting, please report reasonably);

3. Players who have successfully reported for many times or made great contributions to anti-cheat will get the Legendary spear skin [Righteous Polearm] X1.

We strongly recommend that players report via in-game report system, so that we can confirm the cheat as soon as possible and record successful report times for you!

 

From 10.22 to 10.28, the development team has banned 357 cheated players. The list is as follows:

昵称
春*
幺**震碎么
e**wzndasdasda
丶**ntNoMercy
小*
雷*爷
爽*来
讓**一下嘛
A**DELETE
s**epzhejiuxin
星*六
丶**TWO
刀*
m**ii
H**KhíMinhChủ
S**nJin
求*扫把
冖*
我**个鸡
邪*
H*法神
胡*卜汁
利*露
丘**母捏牛
输**队友丶
太**玩吗
V**SSSSSSS
李**好湿
余*
Y**iYacy
屠*三刀
振**好玩
阿*
G**Guan
l**g133732
k**ăn
眯**世界
贡*
W**koy
a**zeing
ひ*かあ
梅*梅
恨**大大大大
浩**想練鼓
胡**要吃奶
M**iun
k**ka8599
P**euBacTV
1**1000130167
K**shin
无**散人
星*清梦
爽*歪
岁*惑
G**NA
Ô**ConBướm
想*晨晨
铄*毁骨
w**gjunfan224
b**lsa
G**in
老*孤儿
N**oNiKo
打**大西瓜
k**enkin
我**陨星
6**8cbed
P**PowerK
提*队长
P**onJuice
非*袋鼠
z**ott
2**ddd
S**89
霏*落
別**我刀丶哈
万*星河
s**g7408
一**了咋整
砍*砍王
栗**个栗子68
c**bot3452
流*蝴蝶
F**gzhiqiu
森**扛把子
O**KLOL
反**完犊子
哪**始都不晚
永**间狗摇头
a**1ne
怖*糊
陈*华
绣**怡宝
滚*长江
S**êuNhânHồng
就**日本人
她**局皆是梦
来**裤子
小*白
我*杀
C**oc
E**帅UFISH
看**阔刀
y**o1
老**刀满街嫖
胡*狐桃
无**游戏
l**ia2002
g**lgogo
惊*惊喜
깊*사랑
玩**就是瓜吗
每**都是我的
Á**hânCốc
老**是牛
0**9quanquan
曦*允儿
g**e533431
S**erBEN123
T**SkinOfWolf
중*심장
剑**气归来
한**2323
C**na丶xw
M**herFker
给**机会了
朴*性
裸*
走**位手里干
j**12ttba
为**为海王
Z**oToHero
男**居然22岁
N**ASILE
L**iOfTheWolf
B**ea
D*OO
少**诗书所
刀*的快
l**18058039726
重**我叫何某
I**II
我*不走
Q**LD
m**goc
T**eNewBee丶
里*丶
i**lll
c**a1922
混*三番
欧**一野王
哆*小子
振**振别振拉
t**r24
a**695
A**ea
再**乱杀
永**跟签
浑*无力
J**CCCCC
M**WhoGroot
妖**限姬
b**sty333
秃**神Npcccc
西*
小*闲
流**1直播
A**66666
振**歪头丶
b**hqpvy
C**FNO1
q**54180950
无**天海大师
骄**oal
ł**ŏąʼnġpħŏʼnġ
君*
北*i
i**bzqzg
你**着就行
s**o9204
无**胖子
혈*검존
h**lp小六
a**ian
专**七菊花
梦**皆失
m**equake
l*ii
O**B虎牙
振**我的阔刀
u**8usfxt
j**esr
p**saportomini
7**1一QueenMin
别*脱哦
风**衩蛋蛋凉
风**疾风斩
白*
J**aneseD0g
a**zx
蒼*そら
看**不扎你
申**lus
放*
振*怪
虎**107Y
T**SuaMyNgoc
吸**害健康
北**神夜魅
S**cession
u*の宝
k**090121
k*ty
韩**焗周淑怡
妖**影姬
梦**老公
P**YERUNKNOWVS
再*一把
男**66
清*浅忧
打**就曹你批
B*ss
t**iiiiiiii
S**phenJK
雷*师爷
一**死不再震
抖**播南枫
C**ckenJoe
体*位三
神**艾琳
서**짱민준
5**PEN6
动**就振刀
前*月晨
阔**么还不削
打*刔
你**隻狗勾
1**asd
L**aChim
放**的刀别动
O**chii
4**一Ame
蓄**男孩
法*
毒**闻风中诗
圈*天下
你**在喘
我**老外
少**功好耶
狂**胡桃
咖*糖
b**nch
丶*丶
N**OTVTriệuMẫn
w**1097527094
快**救胡桃w
c**a224066
扎**能手
路*
臭*鱼
X**牛逼
中**族万岁
阝*
劍**洞三
我*敌吧
M**rez
隐**是无敌
F**iciaSexoPan
e**hay8an
U**angs
花**撒了
一*制敌
仅**心跳
扶*战神
V**007
日*
方*红
차**중가
炫**我儿
打*子
判*丶
世**大的233
请**你的表演
想*看
j**asjdoaj
S**AN
D**YU青莲酒肆
小*很酷
萌*哥
N**mita
ま**くりす
P**ONGBELLE
j**rfnajkosfnj
G**SHJO
犬*の
o**n270388
清*流响
A*zz
想**先发疯
i**llllll
圈**天下
D**rian
L**emery
草**颠起来呀
千**佛弟弟
绿*玩家
小**23
君*欲死
是*猛男
E**NADD
說**我好吗
潇**雨情
F**lScreenHD
阿**四方达阿
D**jkDJLKA
T**chNhấtMinh
好**战吧
T**SIR1
I**qis
鱼**饿了
阿**2312
我**嘎嘎乱杀
8**a2qi3ii
枫*叶舞
振**不振得到
k**lay25887
李**好大
c**播老徐
飞**最凶
你**走啊
A**rus
无**杀几个
硪**嘎嘎乱杀
我**库拉
泡**奥利给
Y**beHa
又**的一天
没**也要装
極*
一**的战斗
闻*内裤
E**ryDayLoveU
请**大哥
胡**天才
派*所
东**战神夜
寡**用阔刀
S**wBlacks
此**已封禁
长*振刀
G*Dk
一**100个
Q**nQuằnQuại
在**振你刀
d**1c559
莫**魂瑶
你**死了