NARAKA: BLADEPOINT Banned Players List 12-09

Dear players,

NARAKA: BLADEPOINT is committed to creating a fair and healthy competitive environment. We have not only used new anti-cheat technologies, but also established special cheat-reporting reward activities to encourage those players who defend the fairness with us. From now on, players who make outstanding contributions to reporting cheats will get the Legendary spear skin 'Righteous Polearm' .

More details:

1. Players who successfully reported 1 time will get [Immortal Treasure] X1;

2. Players who successfully report 10 times with low misreport rate will get [Immortal Treasure] X10 (In order to ensure the efficiency of detecting, please report reasonably);

3. Players who have successfully reported for many times or made great contributions to anti-cheat will get the Legendary spear skin [Righteous Polearm] X1.

We strongly recommend that players report via in-game report system, so that we can confirm the cheat as soon as possible and record successful report times for you!

 

From 10.29 to 12.08, there are 10 players who have successfully reported the cheating or hacking in total and get the reward [Righteous Polearm]! We hope that more players can become the Justice Supporter on the Morus Isle in the future.

L**.HyperNova
H**てerーK
B**âuhơingu
你**麻皮
L**eLinh112
拿**包赢
柒*以后
K**ngHềĐơnGiản
江**人初见雪
s**monnnnn

From 10.29 to 12.08, the development team has banned 634 cheated players. The list is as follows:

a**o6851
真**便打1002
你**扒鸡吗
别**抓到噢
天**凡pro
我**鸟v关
主*者
E*TH
ポ*ズ
天**卡板载
5**腋臭
泽*牛逼
田*最帅
G**lahad
别**好痛的
萨**卡阿里路
教*丶
丶*羽羽
G**py
虎**张玉哲
独**败4
你**多丶
解**11
隐*族长
猪**能玩才来
雪**可乐
天**师123
2**0300150167
嘻*
糸*子
展*来吧
别*了吖
M**ek
草**嘎振
C**g丶Lm
l**shiwoerzi
M**ongaSama
M**sAndy
6**787
N**erlose1337
至**强者
C**ry
我**枪等软床
菜*菜菜
O**ngePig
寒**凝望
검*
a**hetshrstrth
P**ishmen
天**师23
尚*呀
快**胡桃吧
體**靈的安詳
9**22
d**i59942
有**给青年
拜**一下好吗
强*韩红
见**是・
d*sw
斗*之上
c**hasdada
天**凡4
洛*
L**丶Cat
天**席弟子
抖**何意
极*御姐
艾**ot
雨*
姿*
x**xiaoyis
逆**命彝族
W**NIMA
有*特意
G**33
六*救我
T**TOK丶干杯
L**K1
斗*憨憨
鸡*太美
r**g19
弁*佳麗
在**就嘎你腰
猴**IA
a**ujasdh123
M**tangc
s**uran
三**死你奶
矾*
奔**辣条
你**捕了
周*呵
M**lyntGOD
M**IN
H**nghandsome
1*dz
御**血斩万魂
L*wa
u**hjhku
R**ーーーーỐc
ハ**ムな男性
非**伙想回国
Y**hIsChun
水**34
隐**者下凡
海**57
2**4212737ll
感**股份说道
何*悬剑
雨*声大
草*牛逼
带**利的男人
花*季
a**2226873
S**baIaha
8**77t1484
来*牛子
R**uer
y**小帕菜
荣**不着
大*柠檬
黑**的眼
雪**心凉
棋*
落*雪野
啊**314
队**架我拉电
我**99个
别**放过我吧
萨*多
海**金铲铲
我**们打z
天**师234
骨*盒号
D**390
A*SF
打**友你试试
W**inidie
身**道无穷
天**师56
突**席的锦涛
c**l59741
C*华洋
C**ncerStrlkeG
x**60x
滢*
艾**亚黄金5
独*求拜
M**丶足夭跃
三*天海
我**酱紫搞
闻*肆起
G**denSuperBig
咕*百事
B**omĐóm
越**陶醉
k**naiwei.club
冷*雪
一**99
怎*肥四
i**009
你**香菜吗
j**319744
东**亮决战天
顾*城成
P**频黄瓜
1**9022f191
暮**淋雪
账**01
J**keyLove
谭**father
z**66
2**9500150168
逆**命彝族人
芝**豹2
a**w7162
H*T丶
U**ty0918
吃*牛子
L**ETOYOU
小*鸭
我**拘.
莱*
天*白桦
.**...........
k**ninja
a**haea
災*
Q**xx
劫**雪豹
快**胡桃啊
t**ukenqi.cn
空*如何
天**师323
I**incible丶
老*
阿**大32
有**联系克服
隐**游者2
聚**的搅屎棍
征*之路
今**熊了
小*鸡
2**7100150168
一**八个
S**iả
O**OHBOOOO
俺*嫩跌
破*
两**异果然多
E**iMáLa
小*66
王*鹅翁
C**scentS
小*米A
M**ày.
缅**必死
A**hu
U*wU
z**6657848
通**就这
供**來是妳的
彝**是无敌的
天**凡1V59
虎**专业溜鬼
T**y斯塔克工业
远**vO
트*오
北**场刘文野
打**很自闭
a**aad221a
M**kWare.suRES
Z**T姿态冲榜版
K**nhPenHouse
m**m姿态
R**nin
B**wayON144HZ
F**vv
半*斗尊
天**凡5
你**粉兑了水
任**工如果
重*
C**Milo
l**2028
z**uu5
挂**966457833
8**81逮捕
大**21346
阿**大12
祸*
Z**kdoliu
y**es
抖**宗介
r**jnzsz
여*사
r**pawnMW
e**wls3c
安**啊啊啊
油**油神
x**SIHxx
老**打我
B**ihi
猪*
鸡*疯狂
我**s代言о
求**常隊友
海**456
W**temyself
j**038097
М*Р1
Đ**kツCÀMPER
安*彩
i**428448
L**丶Soda
暴*小曈
小**077
街*子啊
哎*呦呦
速*a
日*の洞
我**耗油给
c**uaz
飞*呀
2**sx
Ṧ**・500ƓṙäṁTê
o**4807269
旋*波比
好**开心吗
都**生大
ー**Ổiーーー
l**yus
m**rr06
I**DEPN
抖**张玉哲
绝*11
M**tFlossRS
s**rmn
N**ht.burial
小*贵哦
顶**佛ii
F**edaaa
鱼**得着
编**527丶
贴*の嵤
岛*奈
初**大仙丶
y**bim
K**anaYYDS
非**络丶cn
伯*
D**QinQ
a**adsa
芝**豹1
我**100个
天**师45
草**嘎穿
桃**烂屁yan
t**ceonce
o**bl5
青**32
内*
天**凡BOS
我**海大师23
猪*
六*哥
妹**好甜
2**0300150167
再**m去世
m**zsuds
彝**毁天灭地
温**xaa
不**寒飞雪影
不**具之主
亗*ân
打**就打
佐*丶
修**123123
站**下辣条啊
f**fci
我*神嘛
于*年
i**n振四方
国**让玩
f**s465fs
举*唯武
江**后的希望
新**留学生
隐**帝首席
想**震她一下
一**到坤巴
你**比K
U**KK
小**乐咪
壕*人性
一**宝物
X**heWind
3**4517171s
R**blevers
仲*
迪*大大
火**旳搅屎棍
买**CWJ932
安*感
3**4asdf
S**eonee
E*IL
八**爱好麻衣
发*呆
正**待救援
打**就说开了
1**4511426w
A**yun
人*丨号
苏*慕
p**yerHVIcMC
半*斗帝
g**gsh
暴*脚盘
北**一深情.
A**DGEGE
s**ac
A**JOXJp
千*
多**振刀
m**dijun
M**758
呜**呜111
C**rles丶
当**臭男青年
I*IT
3**・Dog
4**N一Hiệp1Tạ
M**đêmphiền
龟*冒奶
s**afgg55
G**MAN
甜*邦尼
带**败的女人
п**ебаньте
5*sa
海**3344
g**c38
А**рейПетрович
彝**飞天地
冷*个冷
w**xzy
G**le0918
抖*宇王
m**f9042
南*ii
a**v6940
隐**无敌48
虎**半仙
x**ozhangcl
E**or111
康**冰红茶K
你*
抖**陈平安
2*3s
紫**唧复唧唧
里*兹
小**not
啊**打12
越**子只会跑
没**好看的55
白*来喽
斬*刀皇
真**我好几倍
吴*霏
透*仙人
小**小羊
剑*漏淋
K**taru
痴*风生
2**9232s4156
草*无敌
小*神
兔**酱酱
c**vd
y*le
看**桃就硬了
D**鱼鱼鱼
飞**123
C**ulhu
d**gonking
东**厂年存1E
5**8321331112a
名**长越好
狂*士
胡**暴打你
A**AD
D**yuTv5743523
v**4686637
8**8逮捕
o**ss
你**捏我么
世**怯战蜥蜴
迷**竞acad
抖*王宇
洤**发a
发**香肠
G**94
呀*迭
猪*凯特
g**chun2004030
张*跑
龙*于野
g**b选手
B**Dia
自**w墨尘
聚**的神
臭**能上修罗
3**863ffa
沐*澄楓
8**8逮捕001
月**迷c
U**p0918
把**给震没了
姑**海失礼了
我**的家人
念*思旧
2**1g
3**192
D**YouIsHaMaPi
Z**ekk
x*lf
不**毋寧死
暗**式风格
F**686868
老**007
G**rtp0918
潇**是摆烂
x**g6971
聚**的搅屎棍
打**话0.0
1**2sssss
b**10084
p**ny191500
G**gFuTheBest
S*Hd
荒*之主
首*
P*TX
隐**无敌的1
瑞*啊
S**wIce
j**mycs
队*吃坤
m**lboroazur
嘿**袭得手
a**kjsakjlfkjl
C**nacctv
派**的海洋裤
z**847
自*万岁
I**n321
是*璨鸭
抖**谭峰何意
天**快下凡
А**рейВасильич
M**hisama
小*猪
C**g丶xx
4**时5阀s
都**们请留情
v**8gt
E**áibêncạn
a**z3047
A**calypse
猛**矫喘
W**丶HuyD
S**entBT
玄**ama
爆*卡狗
t**ione
K**gSagger
小*菜y
F**KOFF
天**师32
你*真多
T**p丶Boxilng
来**们这些b
R**nantViolet
最**山茶
w**drop
N**ufen
吾*天神
P**宇智波皮皮
多**杀手
S**aKing21
v**3ms
R**t一Pikachu
别**是姐夫
鸡*态美
s**dowmode
M**IaVipPro
d**teyicq4
T**ainbow6
爱**过也绝望
白**呢擦汗
M**eヽーーỚťー
千*
q**qweasdagtg
九**女的梦21
萌*ww
l**addd
9**qcr
隐**帝云游
康**冰红茶
z**18615101663
娇**我老婆
偷**小鱼干
S**ence有点甜
s**yebushi
无*祖
小**你蝶来啦
e**lessravens
s**fle
T**nmino
5**3ba
彝**毁夭灭地
老**ven
哥**要震我07
特**鉴妹师
大*笔
炮**74149195
w**wai45749044
o**ccdck
纯**神雪乃
我*委屈
隐**者丶
你**行啊fw
帝**破坏龍
D**cide1
水*
我**人了
A**hyib
认**嘎嘎振刀
A**haGod
双**武器
V**uaHami
S**SK
b**yeM
n**89147
拿*丶
昨*痴痴
k**20137
天**凡2
M**eヽȎẋï・・
뿌*요
贝*塔
嶋*奈
你**屁压我腿
A**engns
振**内心荡漾
2**1283879e
n**zhao
x**ixix嘻嘻
眠*
Y**丶Denji
C**ncerStrlkeG
z**axf
矮*子
我**耗油根
东*狗
天**师3
9**6gvrfx
李**father
E**cOrPink
别**在呢
8**143644s
来**狗命