NARAKA: BLADEPOINT Banned Players List 10-14

Dear players,

NARAKA: BLADEPOINT is committed to creating a fair and healthy competitive environment. We have not only used new anti-cheat technologies, but also established special cheat-reporting reward activities to encourage those players who defend the fairness with us. From now on, players who make outstanding contributions to reporting cheats will get the Legendary spear skin ‘Righteous Polearm’.

More details:

1. Players who successfully reported 1 time will get [Immortal Treasure] X1;

2. Players who successfully report 10 times with low misreport rate will get [Immortal Treasure] X10 (In order to ensure the efficiency of detecting, please report reasonably);

3. Players who have successfully reported for many times or made great contributions to anti-cheat will get the Legendary spear skin [Righteous Polearm] X1.

We strongly recommend that players report via in-game report system, so that we can confirm the cheat as soon as possible and record successful report times for you!

 

From 9.30 to 10.14, there are 9 players who have successfully reported the cheating or hacking in total and get the reward [Righteous Polearm]! We hope that more players can become the Justice Supporter on the Morus Isle in the future.

D**ky
T**tch古墨凌
Y**O丶Shim
Š**ố丶Ke
D**u丶SEN
Đ**Khỉỉ
1**10
隨**玩囉
J**goPotassium

From 9.30 to 10.14, the development team has banned 341 cheated players. The list is as follows:

大*瓜
钱**钱钱钱钱
A**61198326569
雏*な
土**弟弟
G*R2
永**草莓
海**203
雪*
중*만세
p**files
无**国王小刚
d**tedrterterw
把**材盖掀了
海**08
霍*
海**10
G**09
T**tchTV丶king
今**失眠
禄*
王*非冠
i*oo
曦*
坡*涛哥
彰**丁仔
奶*昂
B**birdman
海**567
r**y0327
C**ce
V**oose
ḉ**・ắčṾâṇg
海**11
说**我真不会
年**USMemorY雾
O**s1x
粉**毛兔2号
戒*了吗
k**kan2020
海**230
海**07
海**05
T**stz
M**Niu
黑**长容易射
啦**啦啦
海**1234
丶*y
海**232
别**喝红的
С**ондуныры
长**色浓
б**аболсоj
这**叫晚安C
枫*
コ**レッドタ
G**dbyes
l**uT
A**213543678
S**id
海*逼
天*麻花
A**6High
H**oAVA
H**ang
c**emyson
v**y0080
T**ThíchーĐạo
欲*念
m**pbGres
T**IsaShiDie出
2**76895853k
那*
S**ura最好了
H**dy000000
Ř*ną
A**13235645
海**234
黄*
海**24
黑**很短
a**m6975
S**aibileo223
J**ea
基**美哦
ḉ**ắčṾâg
巷**在花丛中
清*清
w**hizak
K**lyDany
C**ZYBOY
d**lj
桃*絲
F**stinChina
撒**k了
小**emeda
q**hhvwd
海**06
海**12
夏*う
魅**蜜桃
虎**黄半仙
海**268
海**524
海**206
令*冲6
q**rzzz
B**cher007
海*逼1
狗**xin习
A**NoS3men
A**81933684
十**一人
遇**疯魔
帆**像战神
J**ia00
八*云紫
A**50452146
N**些砸中槽得
A**4906482
D**kRel
海**561
A**93521375
沐*小姐
l*wu
嘎*乱杀
看**亮的胡桃
A**127674
j**863979
s**zt2
海**241
2**8700120167
海**216
B**YangM
都**了挤就完
小**别又别
王*刚
a**nel1
故**于昼夜
R**SG
飞**猪猪
c**mie
G**d丶Bye
A*yo
我**身后
海**234
C**oē
п**вет999
T**y斯塔克工业
g**6ga575
老*11
v**uarqk
海**04
玩**0086
P**iless
那**字不让说
M**ooo
b**ibibii
A**816598
荆*丷
4**73x
老*5
我**刀大王
乌*小玖
i**130631
海**01
水**Zu水
A**42139321
J**lps09
p**ocsve
咚**555
小*子
6**Satanic666
黑**罗猫
b**611535
海**261
Ċ**・ŞáųŤřǐệŭ
A**naiweico
B**123
ṑ**ṀưȧŇǧāṳ
Y**晚安
W**丶哦呵呵
f**dfdsklfjkld
时**岸的炮灰
N**SworD
洛*妹妹
二**神振刀
T**nCi龙胤
k**aiweico1
莹*
A**nyris6
蛋*宝贝
z**da
ḉ**ḉḉȟắčṾâṇg
Y*TX
t**fgh
0*eb
f**m4583
今**带棍
海**26
柒**不醒
粉**毛兔
T**a的黑粉头子
L**aShiDie
海**204
D**7seven
H**ngtửRuanI
工*
海**12345
毛*子
海**123
J**l09
l**ohk
d**m99
2**5000080166
D**DSF1
H**NGXIAOMING
振**啊1
我*吐了
A**61199144490
w**4832083
Y**09
2**1800030164
青*灬
乾**慈雨
我*如剑
F**meJack
私**光o
1**4asf
8**emak1r11111
阴*湿大
N**HuuNam
开**么了
K**st
2**2加5加5
V**Tush
J*k丶
t**gzexunyin
星**的树影
黑**3cm
外*Z
G**l09
小**自幼清寒
相**夜知多少
N**us
P**dekarJOE
I**opU
一**水向东流
匕*四
s**erACE
B**gerOne
A**丶Mike
魔*帝尊
纽*坤坤
我**振振振振
小**饿了
k**aiweico
想**一夜
C**l丶zzZZ
海**264
宇**666
卑**陈在挨揍
海**03
吧**拜你和国
为**胡上修罗
我**弟是舔狗
无*sd
黑**2cm
麓*有为
虎**1856154
v**uu
Y**TA
C**zySmile
P**icex
S**XMa
我**是路人甲
T**在逃老逼登
延*战神
海**124
小*胖子
海**857
w**ta1ma1call
ǧ**・ȐḕȐḕȐḕȐḕ
ḉ**・ȟắčṾâṇgḉḉ
j**548210
R**emancy904
海**260
M*JJ
枪*丷
x**z939760
B**DA丶EEA
D**btedMusic68
G**OfGod
Z**DaShu
K**Kanis
两**都旭起乃
男**aq
F**mHanoiwLove
嗒*嗒达
猎**只小熊
妖*师
一**路小胡桃
腸*狼
f**f151561
海**11
Q**ッXuống
A**54502176
C**nesePride
海**520
海**256
海**231
孤*恋人
融**暗波比
吃**吐籽
海**215
S**rFarm1ng
海**34
观*月
K**Kkkkkkk
나**블레이드
廿*
芝*饱饱
G*R1
d**die1
皇**探凌凌七
有**先上QAQ
周*
小**来吧
强**男丶
g**ヽViệtNamSố
O**RST丶ZZZ
海**09
不**衩的超人
b**713541
生*逢辰
T**sẽgiếtmà
海**254
p**iceno
l**a734594
б**аболсо