NARAKA: BLADEPOINT Banned Players List 9-16

Dear players,

NARAKA: BLADEPOINT is committed to creating a fair and healthy competitive environment. We have not only used new anti-cheat technologies, but also established special cheat-reporting reward activities to encourage those players who defend the fairness with us. From now on, players who make outstanding contributions to reporting cheats will get the Legendary spear skin ‘Righteous Polearm’.

More details:

1. Players who successfully reported 1 time will get [Immortal Treasure] X1;

2. Players who successfully report 10 times with low misreport rate will get [Immortal Treasure] X10 (In order to ensure the efficiency of detecting, please report reasonably);

3. Players who have successfully reported for many times or made great contributions to anti-cheat will get the Legendary spear skin [Righteous Polearm] X1.

We strongly recommend that players report via in-game report system, so that we can confirm the cheat as soon as possible and record successful report times for you!

 

From 9.2 to 9.15, there are 13 players who have successfully reported the cheating or hacking in total and get the reward [Righteous Polearm]! We hope that more players can become the Justice Supporter on the Morus Isle in the future.

G**u丶
7**ゝ白夜刑捏
A**ra・TầnBéo
Š**ố丶SàCân
H**Bolero
D**ngĐạt丶dey
S**pperTới了
전**[SEA]
我**鄙嗎
Í**amChơiThôi
李**稻蘭鈴王
T**go95
B**196gp

 

From 9.2 to 9.15, the development team has banned 404 cheated players. The list is as follows:

不*玩辣
T**D86
猫*嘿嘿
吃*一振
破*式4
ー**Fun4ひ
白*
我**儿打游戏
打**的我
C**NIMA1
K**lan
x*99
一*草
就**振刀是吧
振*死你
慕*雪儿
s**perAce
N**丶臭鱼烂虾
b**238170
b**908468
目**刃轮
B**ETEA
虎*虎
帆**永远的神
Q**m2
魔**肉人1
D**yuTV一UU
拳**来的卧底
S**awberrypei
米**菜酱
大**女棒
天*被震
2**5800010167
k**kongxd
兄**魔法
桃**杜蕾斯
若**林中
M**ạt
J**ngPo
帆*酱
小**摆烂
凤*珑
我**你进宝库
l**ru
夜**七章z
一**之秋
穆*羽
猫**吃鱼
振*到啊
弒**七夜
W**terose1
奧*之母
二*Q1
大*哥
肉**占卜师
小*丁
Y**uL
白*清欢
爱*散
T**o1
外**認證帥哥
怪**枝梅
对**我很菜
小**P帮我重启
f**fgdg
阿**法兰克护
G**BbuBAI
没**好看的呀
画*术士
p*ks
s**45151
e**sonhsmPG
撒**萨科
米*
在**看逼
S**ud丶srip
A**site
张**大帅哥
摋*锦
W**lis1706
j**hjiikbj
2**1603447s
狗**23
7**6119fsasa
N**丶pipi
震**难受
C**O可不能
d**ihkg
d*cp
听**丶杀手
咸*宗丶
Y**JustGotHit
f**asrgb00
o**sjay
劳*不给
动**卖部愣子
交**金子
干*漂亮
o**sjaycn
抖**南狗
猫*神
b**939015
送**陨星
西**炒番瓜
个**萨芬
b**p2566
义*
心**桃枝
老*
P**牛批
唱**aup打篮球
a**lkgnda
C**Yasuo
虎**oMi
C*禹
小**来咯z
许*令
D**yuTV886
嘴**硬Ь
震**丶嘎嘎
买*余温
想*修罗
塵*王
我**移你怕不
雪**只猫
张**123
不**看胡桃
保**仙驴
可**芮酱
老*奥
Z**Jake
B**byHill
铁*将军
慕**真真
6**DJ
打**帝国主义
大**过我嘛
豹**林冲3
m**ikarrp
т**босука
1**7137KKK
R**urn
ȱ**・ČẖǐḕṷŤṓĭ
明*子熙
k**g25
た**ンダの猫
难*月色
y**hlsu
阿*瓦大
T**NKNS
雨**云彩
怒*焚鸡
真**栓Q
坚*豆腐
w**zzz
k**g1
L**baby
别**小看我
速*
2**0500140167
f**ng卡拉米
L**mmmmm
嘎*乱杀
D*X1
a**eecaTV새애
迪**在逃胡桃
纯**小黄瓜
Y**iya1
春**I初代机
A**SD111
我**女友
h**kghk
你**我拿走了
故*未见
二*红承
兜**是仙
老**吃货
D**erted
双**牛堡
Y**derYeah1
b**269638
t**gonomrtry
琉*ll
G**a123
我**间移动
开**老六
陆**Y丶GOD
五*七丶
二**吃肉
D**aaa
魔*圣姑
长**师爷
C*s6
貸**務請找我
Y**E93x
L*xl
无**23
f**fsddfss
哪**气追你父
瘦**的老爷们
L**ky666
W**黑暗
X**Ha31
大**曰本人
x**ds
s**amli
二*红尘
V**嘎牛逼
求**死我
猫**振刀
文*
F**tZheng
收**岛急先锋
M**teroflove
Z**toHikari
S**d2rMan
风*年年
猫*纯
K**zoTrap0
倒**退急着吃
死*振刀
慕**王子
H**pancTitanic
小**小被
8**6丶张起灵
ṑ**Ńắńǵ
无**国武威候
寿*南山
温*斩腾
a*ff
f**dfg
泰*殺手
P*in
運*成風
天**女Tsw
可**乐比较甜
猫*
p**slove
兩*草
尊**天籁车主
二**Q4
c**er
余**粉丝
J**振刀俱乐部
伍*七丶
d**169724
桃**纯属瘙眼
n**liy
帆**他叔
淘**心网游
m**s1ng
P**mise诺言
V**nb
不**会振刀么
d**dfsdf
ハ**オン
5**Zh
g**tar不及她
荡*式4
一**咚一
小*y
d**yin丶xiaoji
A**nsky1
二*垛
O**IK
农**身留守儿
f**fg
k**85107
才**头ii
d**485061
炎*萧炎
王**天下
d**l2kcv
d**jja
F**rys
V**INSC
a**ireiko
w**m0e9g
你**个好人
D**lyRaindrop
老**删我丶
奥*伯伯
怪*
1**ooooooooooo
震**娘一年
V**是傻狗
不*丸辣
破*式6
D**73
听**字长的都
A**enG99G
浅**阑珊
P**夹夹夹zz
撩**vo
v**per
多**大又棒
J**al234
丷**灬丷
爻*
h**hv
震**娘一整年
w**aiGlaigowo
b**4kvch
T**p丶Boxing
g**aggldsjkg
你**会玩啊
山**毒蛇
T**gTống
二**刀拿稳啦
姿**远的神
c**nggegirl
p**rasimp
的**v带人
妖*星晖
追**年灬傲
1**0735187G
a**wda
K**oro
美**战士呀
w**db
异**阶牧师
天*明察
夭*
你**影亦是劫
扣**3845057
q**11
S**elMountian
d**772962
两**个号
D**siKi
好*0
N**丶绝对冷静
箉**枝梅
坤**爱粉
嘿**单位
雾**见爱意
i**973701
L**GMENTAOSIT
在*李白
扒**花可劲闻
O**Q1
i**n66666
F**rt
c**ox
多**邦邦硬
慕*妹妹
修**伤牛逼
泡**GrK
C**eYui
小**尾巴
A**nsky
大*霸
Q**3845057
R**en人是狗
s**wzdcw
l**atia
a**ada88
l**ifayu
1**男高中生
d**qd
不**我救你
给**会谢谢你
两**腿肩上扛
高**ng战神
6**包月
大*
李*民
z**d1566
落*姐姐
q**mQAQ1
慕*娜拉
丿**养生董乀
小**熊猪
伍*
b**827870
清*之神
别*记我
B**ckJacky
慕*莎莉
m**hang
R*nk
不**看的胡桃
C**oooown
Q**m1
H**17s
星**海是是是
1**小町月海
M**奈子
寻*
稳*
斧*斧
别**小看我
m**74000
桥**奈子
手**木了
T**Taica
T**oo13
G**丶升龙
水*老师
s**ay
Q*Q5
a**m2380
殷*
什**代还在震