NARAKA: BLADEPOINT Banned Players List 4-29

Dear players,

NARAKA: BLADEPOINT is committed to creating a fair and healthy competitive environment. We have not only used new anti-cheat technologies, but also established special cheat-reporting reward activities to encourage those players who defend the fairness with us. From now on, players who make outstanding contributions to reporting cheats will get the Legendary spear skin ‘Righteous Polearm’.

More details:

1. Players who successfully reported 1 time will get [Immortal Treasure] X1;

2. Players who successfully report 10 times with low misreport rate will get [Immortal Treasure] X10 (In order to ensure the efficiency of detecting, please report reasonably);

3. Players who have successfully reported for many times or made great contributions to anti-cheat will get the Legendary spear skin [Righteous Polearm] X1.

We strongly recommend that players report via in-game report system, so that we can confirm the cheat as soon as possible and record successful report times for you!

 

From 4.22 to 4.28, there are 25 players who have successfully reported the cheating or hacking in total and get the reward [Righteous Polearm]! We hope that more players can become the Justice Supporter on the Morus Isle in the future.

T**uSưPhụ
李*恩
炸*飞机
T**ConLonTo
玩**别玩啊
老**刺你一人
川**骨鸡爪
C**ThịtMỡ
这**是晚安
S**小布宠晴
J*T7
神*气爽
C**yVềPhíaBắc
翔**會振刀ö
D**TiểuCaCa
对**我不爱了
走**ãQuỷVôGian
G**ayull・
T**んJiriX
D**AlexFeVL
T**yĐéoTrầmCảm
究*老六
易*生
主*迦南

捂**撐起微笑

 

From 4.22 to 4.28, the development team has banned 323 cheated players. The list is as follows:

질*
猪*袋
周**1111
重**LS再生
至**loveyou
震*哥
朕**你且太子
振*了没
趙*龍
斩**丝丶
岳**城管
岳*罗
予*论坛
余*
有**霸哥丶
永**幻想种子
硬*帮
樱*火
依*
一**个小萝莉
一**抗几楼
一*嘎
一**一对
一**跑的五花
夜*葬
爷**奈我何
寻**犬是众神
熊*板
新*zz
新*奈子
小*
小*
小**杀nm
小**意思
小**喵喵叫
戏*个
西*
西*
西**会振刀
吾*否
无*震
无*振刀
无**哥001
无*挂哥
无**三岁
无**霸气
无*GG
无*无念
无**捕01
无**yds
我**个小菜比
我**的哦
我**佛要双爪
我**阳练英雄
我**迪迪
王*法
田**再生t
踏*****贱
踏*****9
踏*****38
踏*****18
踏*****光
踏*****了
踏*****轮
踏*****飘
踏*****臭
踏*****烂
踏*****黑
踏*****38
踏*****交
踏*****草
踏*****费
双**天下无敌
是**子么
是*静香
是**不是渣男
士**士大夫但
十*折枝
神*
深*射交
深*深
骚*
三*哥哥
肉**子疼
请**带走
千**菇2
千*杀
千*再現
千*阿菇
千*菇2
千*2
七**七ovo
皮**打扑克
佩**477410782
陪**ppyyds92
纽**修仙日记
牛*小管
尿*湿
你**aby辣
你*好嘛
你**xyz
你*挂王
你**K好压
你**啥叫啥
你**视厉害不
尼*舒利
能*话吗
那*18
缅**部李赛高
萌**想振刀
梅*内一
没**怎么玩啊
蚂*牙黑
麻**锅饭
麻**上黑丝
略*略略
洛**丶6666초
乱*罢了
路*桑
陆*琪1
令*硬6
令*硬1
猎**8308丶棺
猎**南亚
厉*的我
李*高
老**66
来**红梅
快**奶妈妈呀
快**胡桃呀
庫*皮卡
扣**574437245
开**就重伤到
开**黄金
开*啊
就**一次
就**55641223
九**川丶
景**38
鲸*旧梦
艽*
简**脑玩家
监*管
假**士风骑
及*雨稳
机*
幻*流年
话*无心
花*落雨
和**娃机
海*王
过**辣条
工**527i
鸽*SD
港*
刚**本的是非
干**风死母货
噶**99号
噶**子96
嘎**SSD
疯**玉米
封**勒个比
风**蛋飞ovo
肥**矬穷
发**地方
恶*巡游
独*残
斗**V946402剑
抖**小狐狸
东*野
东**12
叼**华子
邓*
等*
但*发放
単**O后
逮**33
大**于市3
大**于市2
大**仙P
大*乱抓
大*宝
大**我一条生
打*打啊
辞*尘
厨**颠我
城**鼠人
陈*安啊
查**的那
草**YDS6
不**我刀啊
不**负你
不*丸
不**刀2
不**念的事
别**我是女的
别**让我逮着
匕**ing
北**书淡雨
卑*
宝**是很牛逼
梆*1
梆*
半*初夏
阿**方便呢
阿**飒的
ぃ*が
ぁ**おござ
П**ветСимо
П*ут
л**ь1
z**zzzzzai
z**997
Z**u3futu
z**o11
Y**huanTW
y**ezhongerder
x**666
x**yu不太冷
X**OPaner
w**aonimama
W**tzZ
v**ta
v**d2430
u*gi
T**ATOEX
T**丶Blackcoul
t**nznqda
t**baozhenxind
T**tNhi
s**jlang
S**aNanaka
S**训末成
s**ke
S**MANO
s**aadd
s**pdoggy
s**ea
S**ASD2
r**gy
r**gx
R**牛逼
Q**ntum
Q**gYuNB
p**yerourq
P**kAdobo
o**loveots
N**Galaxy
M**s铭
M**ZC
m**maotou1234
m**5685694
M**enNoChikara
L**FUCAN
L*C1
l**cdf
K*dy
K**S丶
J**kyyy
j**ywqz
I**救胡桃I
h**zi280163
H**nFeng
H*va
H**ICc
H**za
h**llw2pnp1h
H**esハーデス
H*ny
g**dvv
g*it
G**tscher
G**tle懒癌患者
G**vg
f**awqsa
F**RER
F**KF
f**afg
F**KK
f**g7139ma
E**rnityTom
E**MY521
D**KY
D**YangLake
D**WEREW
d**up05
D**S1
D**SFSADS
D**1D
D**ro
d**qws
d**d006
C**echipzzZ
C**FWRTYU
c**pse
C**熊猫
C**点测
C**牛皮
C**tear
C**umber1
b**axsgih
B**46ノthếkỷ22
B**bli丶Christ
B**rusビルス
B**ji
B**BOOM
a*萨达
a**assadsa
A**ARPRESSES
A**ingLS
a**iteru
a**sdaw
A**A你麻痹
A**zi哈哈哈
a**jdolawjd
8**8草莓
5**Mobifoneヅ
4**r41bud5
3**2046730q
3**8955da435
2**nsa0
2**sdfjf
1**44147472wss